لطفا کمی صبر کنید

دردسر خودکشی برخی بازداشتی‌های اخیر

سجاد وجدانیان در روزنامه جهان صنعت نوشت: از ابتدای انقلاب تا‌کنون ما همیشه تحت فشارهای بین‌المللی بوده‌ایم. این فشارها در مجموع یک روند فزاینده داشته است و در طول زمان بیشتر شده است.