لطفا کمی صبر کنید

احتمال حضور احمدی نژاد در دادگاه بقایی

چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر معاون اجرایی رئیس دولت دهم دقایقی قبل در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر آغاز شد.