لطفا کمی صبر کنید

سربازان نقش بسزایی در تامین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی دارند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه اگر امنیت نباشد، هیچ چیز نخواهیم داشت، گفت: سربازان نقش بسزایی در تامین امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی دارند.