لطفا کمی صبر کنید

توضیحات دادستان تهران در خصوص دستگیری یک شبکه جاسوسی

حوادث رکنا: دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد.