لطفا کمی صبر کنید

نام خیابان سفارت آمریکا در آنکارا به «شاخه زیتون» تغییر می کند

رکنا: شهردار آنکارا اعلام کرد نام خیابانی که سفارت آمریکا در آن قرار دارد به «شاخه زیتون» تغییر خواهد کرد.