لطفا کمی صبر کنید

اعتبار طرح‌های نیمه تمام از محل بودجه عمومی تامین می‌شود

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند اعتبار پیش‌بینی شده برای طرح‌های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده از محل بودجه عمومی پرداخت شود.