لطفا کمی صبر کنید

بانک مرکزی درباره نرخ ارز توضیح و راهکار ارائه کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نرخ ارز و وضعیت کنونی، اظهارات دولت را مبنی بر کاهش تورم، با چالش روبرو کرده است.