لطفا کمی صبر کنید

جمهوری اسلامی همواره در کنار مردم عراق بوده است

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی همواره در کنار مردم عراق بوده است گفت: در زمان مبارزه با داعش و تکفیری ها، جمهوری اسلامی ایران در کنار عراق بوده است.