لطفا کمی صبر کنید

نمایندگان خوزستان خواستار الحاق بندی برای حل مسئله ریزگردها شدند

مجمع نمایندگان خوزستان در اعتراض به افزایش ریزگردها در خوزستان در جایگاه هیات رئیسه تجمع کرده و خواستار الحاق بندی به بودجه برای اختصاص به اعتبارات جهت مبارزه با ریزگردها شدند.