لطفا کمی صبر کنید

تعیین مشوقهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته

نمایندگان مجلس با تصویب بخشی از لایحه بودجه سال آینده، سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته را مشمول مشوق های مالیاتی قرار دادند.