لطفا کمی صبر کنید

گام نمایندگان مجلس در راستای اجرای سیاست های بودجه ریزی عملیاتی

نمایندگان مجلس با اختصاص درآمدهای مازاد دستگاه های اجرایی به همان دستگاه گامی در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی برداشتند.