لطفا کمی صبر کنید

عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی خسارت‌بار است

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: پدیده عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در منطقه خسارت جدی وارده به جهان اسلام امروز است.