لطفا کمی صبر کنید

تولید امنیت ملی و بازدارندگی از جمله رهاوردهای خدمت سربازی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: تولید امنیت ملی و بازدارندگی از تهاجم دشمن از جمله رهاوردهای ملی خدمت سربازی است.