لطفا کمی صبر کنید

فروشگاه‌های بهاره راه‌اندازی می‌شود

وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت از راه‌اندازی فروشگاه‌های بهاره با مشارکت سازمان‌های وابسته به جهاد سازندگی و اصناف خبر داد.