لطفا کمی صبر کنید

ریزگردهای خوزستان منشا داخلی دارد

رئیس سازمان محیط زیست گفت: آلودگی هوای خوزستان مربوط به ریزگردهای این استان می‌شود.