لطفا کمی صبر کنید

تاکید نماینده سیرجان بر تشکیل ستاد خشکسالی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خشکسالی در حال از بین بردن عشایر است. در بعضی از استانهای کشور میزان بارندگی از ابتدای سال کمتر از ۵ میلیمتر بوده است. تشکیل ستاد خشکسالی نیازی فوری است.