لطفا کمی صبر کنید

نحوه اجرای حکم اراضی مشمول حکم استرداد تعیین شد

نمایندگان در بخش درآمدی بودجه 97 نحوه اجرای حکم اراضی مشمول حکم استرداد را تعیین کردند.