لطفا کمی صبر کنید

وهابیت گروهی اندک هستند، ولی افکارشان پایه تروریسم را تشکیل می‌دهد

رئیس مجلس گفت: با کمک CIA، عربستان، امارات و پاکستان 30 سال پیش تروریست‌ها به وجود آمدند و تا امروز رشد کردند.