لطفا کمی صبر کنید

کنار گذاشتن اهداف کوته‌بینانه سیاسی و انگیزه‌ طرف‌ها در بازسازی عراق ضرورت دارد