لطفا کمی صبر کنید

جبهه مردمی متکی به سرمایه بزرگ نیروی انسانی است

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی گفت: این مجموعه فراگیر متکی به سرمایه بزرگ نیروی انسانی و حمایت‌های مردمی است.