لطفا کمی صبر کنید

اعلام ورشکستگی اپراتور موبایلی هند

اپراتور Aircel با 84 میلیون مشترک که ظاهرا جنگ قیمت‌ها را در این کشور باخته، روز چهارشنبه اعلام ورشکستگی کرد.