لطفا کمی صبر کنید

ضرورت تلاش در افزایش دوستی‌ها از طریق مسابقات ورزشی

رییس جمهور تاکید کرد: فدراسیون‌های ورزشی منطقه‌ای باید برای نزدیک کردن ملت‌ها به یکدیگر و افزایش دوستی‌ها از طریق مسابقات ورزشی تلاش کنند.