لطفا کمی صبر کنید

گرفتن پست و مقام به هر قیمتی در تضاد با مشی اصلاح‌طلبی است

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه منافع کشور و مردم در راس اولویت‌های جریان اصلاحات است، گفت: کسی که بخواهد به هر قیمتی پست و مقام گرفته و آرمان‌هایش را نادیده بگیرد، در تضاد با مشی اصلاح‌طلب رفتار کرده است.