لطفا کمی صبر کنید

خدائیان: نیازمند آیین دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی هستیم

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه باید جرم انگاری جرایم تروریستی انجام شود، گفت: نیازمند قانون آیین دادرسی افتراقی در این خصوص هستیم.