لطفا کمی صبر کنید

خاطرات تبلیغی کدخدایی از زمان دانشجویی در انگلیس

سالها در انگلیس ساکن بوده‌ام در آنجا با خیلی از این افرادی که یا از متدینین مسیحی بودند یا از افراد بی‌دین بودند مواجه می‎شدیم. که ساعتها با آنها بحث می‌کردیم و عقیده‌مان را می‌گفتیم.