لطفا کمی صبر کنید

روسیه از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل جلوگیری خواهد کرد