لطفا کمی صبر کنید

سفیر اسرائیل، ترامپ را به کوروش کبیر تشبیه کرد