لطفا کمی صبر کنید

موافقت وزیر کشور با تبدیل ۲ روستا به شهر

وزیر کشور در ابلاغیه هایی جداگانه به استانداران کرمان و فارس، به ترتیب با تبدیل روستاهای چاه دادخدا و رستاق به شهر موافقت کرد.