لطفا کمی صبر کنید

حاج قاسم سلیمانی را بیشتر بشناسیم

سردار قاسم سلیمانی مردی است که برگ های زرین فراوانی در کارنامه خود و تاریخ انقلاب اسلامی بر جای گذاشته است.