لطفا کمی صبر کنید

نمایندگان رئیس جمهور برای بررسی سوال دوم معرفی شدند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برگزاری جلسه بررسی سوال دوم نمایندگان از رئیس جمهور در صبح فردا دوشنبه گفت: وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر کشور به عنوان نمایندگان رئیس جمهور در این نشست حضور می‌یابند.