لطفا کمی صبر کنید

جابری انصاری با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد

دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات بین المللی صلح سوریه با وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.