لطفا کمی صبر کنید

تحول روابط ایران و روسیه در دولت روحانی

عدادی از نمایندگان بخش خصوصی ایران امروز در قالب هیات اقتصادی راهی روسیه شدند تا در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشوری شرکت کنند که روابطشان دردولت روحانی متحول شده است.