لطفا کمی صبر کنید

جعبه سیاه هواپیمای ATR در راه تهران

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت:جعبه سیاه هواپیمای حادثه دیده پس از تحویل به کمیته بررسی سانحه سازمان هواپیمایی به تهران منتقل شده است.‌