لطفا کمی صبر کنید

بررسی عملکرد و برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی

هیات دولت گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را درخصوص نحوه عملکرد و برنامه های آتی این سازمان برای صنعت گردشگری کشور بررسی کرد.