لطفا کمی صبر کنید

نباید برای مخالفان از تعبیر«کم عقل»استفاده می‌شد

روزنامه اعتماد - آذرمنصوری، فعال اصلاح طلب نوشت: آقای روحانی در نشست اخیر ضمن شرح عملکرد و اقدامات اقتصادی دولت، با توجه که موانعی که بر سر راه دولت ایجاد می‌شود، سعی کرده است تا به نوعی دو گروه از مخالفان خود را توصیف کند.