لطفا کمی صبر کنید

توضیحات مولاوردی درباره دفاع از حقوق شهدای حادثه خیابان پاسداران

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی توضیحاتی را درباره دفاع از حقوق شهداى حادثه خیابان پاسداران ارائه کرد.