لطفا کمی صبر کنید

طنز؛ ۴۴ میلیون برای ۴ الاغ!

محمدرضا ستوده در ستون طنز روزنامه جهان صنعت نوشت: حاجتی عضو شورای شهرشیراز درباره قراردادهای دوره شهردار سابق این شهر: در دوران شهردار سابق شیراز بابت ۲۳ روز به کارگیری ۴ الاغ ۴۴ میلیون تومان پرداخت شده است!