لطفا کمی صبر کنید

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد

وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شد.