لطفا کمی صبر کنید

بررسي سوال از رئيس جمهور در کميسيون اقتصادي مجلس

دومین جلسه بررسی سوال از رئیس جمهوردر کمیسیون اقتصادی مجلس با نمایندگان دولت، آغاز شد.