لطفا کمی صبر کنید

ورود وزير امور خارجه فرانسه به تهران

وزير امور خارجه فرانسه در صدر هيأتي بلندپايه بامداد امروز وارد تهران شد.