لطفا کمی صبر کنید

فولادگر: مصوبات کارگروه های رفع موانع تولید ضمانت اجرایی دارد

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با مصوبه مجلس تصمیم های کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها قانونی، نظارت پذیر و با ضمانت اجرایی شد.