لطفا کمی صبر کنید

جلسه بررسی سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی آغاز شد

عضو هیئت رئیسه مجلس از آغاز جلسه بررسی سوال از رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی خبر داد.