لطفا کمی صبر کنید

تسلط ۲۵ درصدی ارتش سوریه بر غوطه شرقی

ارتش سوریه با سرعت در غوطه شرقی پیشروی کرده و اکنون ۲۵ درصد از مناطق تحت کنتل شورشیان را آزاد کرده است.