لطفا کمی صبر کنید

دبیرخانه معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای هیچ گونه نظارتی در ایران ندارد

بهرام قاسمی به ادعای المانیتور مبنی بر صدور مجوز صادرات تجهیزات نظارتی از سوی دولت آمریکا واکنش نشان داد.