لطفا کمی صبر کنید

وزیر کار: وضع کارگران خوب نیست

تسنیم به نقل از علی ربیعی نوشت: نباید کتمان کنیم وضع کارگران خوب نیست؛باید یک سیستم کنترل شده و ساختارمند را برای مبارزه با فساد در دستور کار قرار دهیم. یعنی هم باید ساختارها را اصلاح کنیم و هم آموزش در دستور کار قرار گیرد.