لطفا کمی صبر کنید

معاهده «منع جامع آزمایش هسته‌ای» تجهیزات نظارتی در ایران ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران معاهده منع جامع آزمایش هسته ای ( CTBT) را امضاء کرده ولی آن را تصویب نکرده است، از این رو این معاهده هیچ سایت یا تجهیزات نظارتی فعال در ایران ندارد.