لطفا کمی صبر کنید

قاسمی: معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای سایت یا تجهیزات نظارتی فعال در ایران ندارد