لطفا کمی صبر کنید

ایجاد حدود 200 هزار شغل در روستاها

رضوی گفت: پارسال صدو پنجاه و نه هزار شغل پایدار روستایی و عشایری در روستاها ایجاد شد که این رقم امسال به مرز 200 هزار شغل خواهد رسید.