لطفا کمی صبر کنید

سعید مرتضوی: عدم نظارت بر زندان کهریزک، نمی‌تواند مصداق معاونت در قتل باشد

دادستان سابق تهران درباره خبر صدور حکم جلبش برای اجرای دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک، توضیحاتی ارائه کرد.