لطفا کمی صبر کنید

نوسان قیمت گوشت در ایام پایانی سال

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، نوسان چند درصدی قیمت در بازار دور از انتظار نیست.